Samenvattende beschrijving (lastenboek) van onze traditionele bouwmethode conform het S- peil en de huidige EPB- norm.
Om U een duidelijk beeld te geven van wat wij u standaard aanbieden, vindt U hierbij een korte beschrijving van de voorziene materialen en werken.

1. Voorafgaande werken
Allereerst is het sterk aan te raden om een diepsondering te laten uitvoeren, zodat de toestand van de ondergrond gekend is en zo de funderingsopbouw kan bepaald worden. Voor de start van de werken wordt de woning uitgepaald en de graszoden over de hele oppervlakte van de woning verwijderd.

2. Ruwbouw
a) Funderingen
Gebruikelijke fundering met funderingssleuven onder alle muren. Deze funderingssleuven worden tot op de bouwvaste grond (1,5 kg/cm²) uitgegraven en volgestort met Benorgekeurde beton C16/20.
In de bijgaande prijslijst is de uitgraving van de funderingssleuven voorzien op 1,17 m onder vloerpeil.
Voor de aansluiting van water, elektriciteit en gas wordt een aansluitbocht geplaatst.

b) Funderingsmetselwerk en ondervloer
Het funderingsmetselwerk wordt uitgevoerd in volle betonstenen en is 30 cm hoog.
De grondaanvulling tussen het funderingsmetselwerk is voorzien met zand dat machinaal getrild wordt. De betonnen ondervloer wordt bovenop het funderingsmetselwerk gegoten. De ondervloer is versterkt met een stalen wapeningsnet 150/150/6/6 en is zo uitgevoerd dat de gevelsteen op het funderingsmetselwerk kan aangezet worden zodat door de diepere spouw en de polytethyleenfolie het vocht geen enkele kans maakt en de gevelsteen op 27 cm onder de vloerpas kan worden aangezet. De vloerpas is voorzien op 40 cm boven het bestaande maaiveld.

c) Vochtisolatie
Alle vocht wordt perfect afgeschermd door het gebruik van DPC in de muren en een polyethyleenfolie 0,2 mm onder de vloerplaat.

d) Thermische isolatie
Om aan de huidige EPB-norm te voldoen worden volgende isolaties voorzien :
– Vloerisolatie : foamchap ( gespoten polyurethaan op de vloerplaat ) dikte 7 cm.
– Isolerende bakstenen : thermobrick Terca.
– Spouwisolatie : polyurethaanplaten dikte 10 cm.
– Isolerende beglazing : k=1,0.
– Dakisolatie : minerale glaswol met aluminumbekledingsfolie dikte 18 cm.

e) Gewelven
Tussen de verschillende verdiepingen worden bij de woningen met verdiep gewelven geplaatst. In de betonnen druklaag op deze gewelven is een wapeningsnet 150/150/5/5 voorzien zodat het geheel zeer homogeen is en scheurvorming maximaal tegengegaan wordt.
In de woning zijn ruwe gewelven voorzien, in de garage gladde gewelven.

f) Metselwerken
Het ruwbouwmetselwerk wordt volledig in isolerende rode snelbouwstenen uitgevoerd en dit zowel voor binnen- als voor buitenmuren.
Om een zuivere spouw te bekomen en de spouwisolatie perfect te kunnen plaatsen wordt eerst het binnenspouwblad gemetseld om vervolgens de spouwisolatie te plaatsen en dan het gevelmetselwerk.

g) Gevelmetselwerk
Naar keuze worden de onderste lagen in een donkere plintsteen uitgevoerd.
De opgaande gevels zijn voorzien in gevelsteen module 65 en met een handelswaarde van 0,35 Euro/stuk + BTW.
De voegkleur wordt gekozen en de voegwerken worden door gespecialiseerde vaklui uitgevoerd.

h) Natuursteen
De buitendorpels van de ramen, de deuren en de garagepoort zijn voorzien in arduin, 5 cm dik.

3. Roostering en kapconstructie
De kapconstructie wordt uitgevoerd met dakspanten die evenals de roostering in orégon pine (Canadese orégon) voorzien zijn en een hoogte hebben van 18 cm.
De dakoversteken worden volgens keuze afgewerkt met witte pvc planchetten of gegroefde waterbestendige multiplexplaten.

4. Dakbedekking
Het onderdak bestaat uit een waterdicht en stofdicht onderdak, nl menuiserite.
De dakafwerking is voorzien met in de massa gekleurde Eternit pannen ( keuze tussen zwart, rood, rustiek of herfstkleur).

5. Lood- en zinkwerken
De dakgoten en de afvoerpijpen zijn voorzien in zink 0,8 mm dik en met inoxhaken.

6. Buitenschrijnwerk
Het buitenschrijnwerk wordt naar keuze uitgevoerd in gekleurde PVC ( renolitfolie ) of in hout Sipo.
De dagkanten aan de binnenkant worden uitgepleisterd.
Het voegwerk tussen de ramen en het gevelmetselwerk wordt opgevoegd met siliconen.
Er is superisolerend glas : k = 1,0 voorzien.
De garagepoort is een sectionaalpoort handbediend en geïsoleerd.
Er zijn ventilatieroosters voorzien volgens EPB-norm in living en slaapkamers.

7. Pleisterwerken
De bepleisteringen op de muren en de gewelven worden uitgevoerd met hydraulische kalkmortel. De muren en plafond van de garage worden niet gepleisterd.
De schuine kanten en plafond van de verdieping worden afgewerkt met gipsplaten en gepleisterd.
De dagkanten van de ramen worden ook uitgepleisterd.
De douche en opstaande kant aan bad worden uitgevoerd in cementbezetwerk.

8. Bevloeringen
In de inkom,WC, living, keuken, nachthall en de badkamer is een stenen vloer voorzien met een handelswaarde van 25 Euro/m² + BTW. De stenen vloeren worden afgewerkt met bijhorende plinten.
In de garage, bijkeuken en de berging op het gelijkvloers is een bevloering met vetvrije tegels 30/30 voorzien.
In de badkamer zijn er wandtegels voorzien met een handelswaarde van 25 Euro/m² + BTW tot op een hoogte van 1,40 m.
Op de slaapkamers en de overloop is een gladde chape (dikte 9 cm ) voorzien.
De venstertabletten van de ramen zijn voorzien in travertin en overdekken volledig de onderstaande radiatoren.

9. Binnenschrijnwerk
De binnendeuren zijn schilderdeuren van eerste kwaliteit.
In de woningen met verdieping wordt een siertrap in 1ste keus beukenhout geplaatst.
Voor de keukeninstallatie is een som voorzien van 6200 Euro + BTW.

10. Sanitaire uitrusting
Alle warm- en koudwaterleidingen worden uitgevoerd in Hencobuizen met aparte leidingen en een verzamelcollector op warm en koud water zodat er zich onder de vloeren geen lasnaden of andere verbindingen bevinden en iedere leiding apart kan afgekoppeld worden. Naast de op de plannen aangeduide standaardtoestellen is altijd een uitgietbak, een regenpomp en een buitenkraan voorzien.

11. Centrale verwarming
Er is centrale verwarming op aardgas voorzien met een condenserende wandketel van het doorstroomtype.
Een klokthermostaat staat in voor de temperatuursregeling.
De radiatoren met omkasting en muuraansluiting zijn overal ( behalve in living ) voorzien van thermostatische kranen.

12. Elektrische installatie
De installatie voldoet aan de nieuwste reglementering. Er is een verdeelkast met automatische zekeringen en verliesstroomschakelaars.
De aansluitkosten aan het net zijn niet in de prijs inbegrepen.
De meest geschikte plaats van de lichtpunten, de schakelaars en de stopcontacten wordt in onderling overleg met U besproken en aangeduid op de definitieve plannen.

13. Ventilatiesysteem.
Om het binnenklimaat gezond te houden wordt elke woning voorzien van een ventilatiesysteem.Het ventilatiesysteem is van het type C+B evo Healthbox Renson waarbij de vervuilde lucht in de vochtige ruimtes wordt afgevoerd en dit op dmv afvoermonden die reageren op vochtigheid die gemeten wordt in de sturingskleppen van de ventilator (Healthbox).
Toevoer van verse lucht wordt voorzien door ventilatieroosters type invisivent in de ramen.